Oferta edukacyjna ZSP w Warcie na rok szkolny 2020/21

Oferta edukacyjna ZSP w Warcie na rok szkolny 2020/21

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie to szkoła z ponad 55 letnią tradycją. Swoje mury otworzyła dla uczniów w roku 1963, powstając jako jeden z pomników na tysiąclecie państwa polskiego oraz dla upamiętnienia historycznych rocznic – 550 lat zwycięstwa pod Grunwaldem i 705- lecia nadania praw miejskich Warcie.

W gronie absolwentów znajdują się lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, księża i wojskowi. Szkoła dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wspiera każdego z uczniów w procesie dydaktycznym.

Aktualnie szkoła prowadzi nabór wśród absolwentów VIII klas szkół podstawowych.

W ofercie edukacyjnej na rok 2020 / 2021 znajdują się:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

1) klasa mundurowo-policyjna
Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym. : język obcy, język polski, wos, historia. Uczniowie skorzystają z zajęć edukacji policyjnej oraz bezpłatnych kursów samoobrony i strzelectwa. Nauka w tej klasie stwarza przepustkę na studia z zakresu: resocjalizacji, zarządzania bezpieczeństwem oraz gwarantuje dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji, straży pożarnej oraz szkół oficerskich. Możemy pochwalić się patronatem NSZZ Policjantów oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

2) klasa turystyczno-sportowa
W klasie na poziomie rozszerzonym realizowane mogą być język obcy, geografia i biologia.
W ramach zajęć SKS uczniowie będą mogli korzystać z różnych form aktywności fizycznej: gry zespołowe, siłownia, fitness. Planowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Uczniowie będą mogli kontynuować edukację na kierunkach: turystyka, hotelarstwo, AWF.

3) klasa pedagogiczno-dziennikarska
Proponowane przedmioty na poziomie rozszerzonym to: język polski, język obcy i inny przedmiot do wyboru. Na zajęciach prowadzone będą warsztaty dziennikarskie z redagowania tekstów. Uczniowie włączą się w prowadzenie audycji przez radiowęzeł i wydawanie gazetki szkolnej, będą mogli aktualizować stronę internetową szkoły, wykonywać zdjęcia i materiały video.
Odbywać się będą również zajęcia z pedagogiki, a uczniowie czynnie zaangażują się w różne formy wolontariatu ze współpracującymi z nami placówkami np. Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie, Domem Opieki im. św. Franciszka przy klasztorze sióstr Bernardynek w Warcie, oddziałem sieradzkim Fundacji Dr Clown.

Klasę swoim patronatem objął Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Dzięki temu uczniowie mają stały kontakt z kadrą naukową UAM, poznają specyfikę nauki na uniwersytecie, goszczą na wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie. Mają dostęp do zaplecza naukowego i biblioteki WP-A w Kaliszu.

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia:

Dla uczniów pragnących zdobyć konkretny zawód proponujemy naukę w Branżowej Szkole I stopnia.
Oferuje ona szeroki wachlarz zawodów, m.in.: piekarz, elektryk, fryzjer, mechanik, rolnik. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Szkoła wspiera uczniów w znalezieniu praktyk u przedsiębiorców z terenu gmin: Warta, Błaszki, Goszczanów.

TECHNIKUM:

Technik informatyk – zdobędziesz fachową i wszechstronną wiedzę z informatyki, zapoznasz się z tworzeniem stron www, programowaniem, zarządzaniem sieciami komputerowymi oraz administrowaniem bazami danych.

Technik ekonomista – zyskasz wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, odprowadzania podatków, spraw księgowych, prowadzenia polityki kadrowej, a także sprzedaży towarów i usług.


Technik turystyki wiejskiej -to zawód, który wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie Gminy Warta nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej. Proponowany zawód przygotowuje do organizowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego lub do podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu analizy i strategii biznesowej w branży turystyki wiejskiej.

 

Aby podjąć naukę w klasie pierwszej musisz:

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r. godz. 15:00

od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. godz. 15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

od 11.05.2020 r. do 20.05.2020 r. godz. 15:00

od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. godz. 15:00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

27.05.2020 r. godz. 16.00 – I termin
15.06.2020 r. godz. 16.00 – II termin

28.07.2020 r. godz. 10.00

4/

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

10.06.2020 r.
19.06.2020 r. (w drugim terminie)

07.08.2020 r.

5.

Zmiana preferencji (możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata)

od 19.06.2020 r. do 22.06.2020 r. godz. 15:00

nie dotyczy

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26.06. 2020 r. do 30.06.2020 r. godz. 15:00

nie dotyczy

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 r. do godz. 12:00

17.08.2020 r. do godz. 12:00

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– 3 zdjęć

od 13.07.2020 r. godz. 12.00
do 20.07.2020 r. godz. 12.00

od 17.08.2020 r. godz. 12:00
do 21.08.2020 r. godz. 12:00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21.07.2020 r. do godz. 14.00

24.08.2020 r. do godz. 14.00