Kadra

Dyrektor szkoły – Dominik Strumiński

Nauczyciele:
•    Anna Ciupa – geografia
•    Marcin Chłanda – religia
•    Beata Danielewska – wychowanie do życia w rodzinie
•    Maciej Gałka – j. polski, biblioteka, podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy
•    Ewelina Kaler – j. polski
•    Małgorzata Klimczak – Alejziak – historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
•    Radosław Król – j.angielski
•    Anna Łuczak – biologia
•    Krzysztof Marciniak – edukacja policyjna
•    Nina Michalak – Orszulak – j. niemiecki, elementy pedagogiki i psychologii, pedagog szkolny
•    Sylwia Osiewała – matematyka
•    Dominik Strumiński – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
•    Wiktor Szymczak - informatyka
•    Edyta Werner – chemia, fizyka, matematyka

Sekretarz szkoły – Daria Maćczak