Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium:

               przewodniczący - Józef Sobczak

               z-ca przewodniczącego - Dominika Krupińska

               sekretarz - Malwina Łężak

               skarbnik - Jacek Osiewała

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

               Marzena Kowalska

               Magdalena Marciniak

               Maciej Piniarski