Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium:

Skład Komisji Rewizyjnej: