Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Razem możemy wiele”

6 czerwca 2017r.

Wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie po raz kolejny  zaangażowali się w przebieg artystycznej imprezy, jaką jest Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach  „Razem możemy wiele”.
Przydzielone Wolontariuszom zadania obejmowały prace w "kąciku plastycznym" oraz artystyczne malowanie twarzy. Dwie Wolontariuszki  wcieliły się w role opiekunów grup.
Oprócz zadań im przydzielonych w tym dniu była też możliwość zaprezentowania swoich talentów. Uczennica Julia Sobczyk przedstawiła dwa utwory muzyczne, otwierając tym samy imprezę. Natomiast Katarzyna Arczyńska recytowała wiersz.
Na koniec obie uczennice otrzymały upominki. Natomiast podziękowanie powędrowało zarówno do Wolontariuszy, jak i całego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Galeria: klik